Persoonsgegevens
Na uw inschrijving via Uitslagen.nl bewaren wij de volgende gegevens van u: naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, land, vereniging/team, startnummer, prestatie.
De geboortedatum zal nooit worden getoond in de uitslagenlijsten.
Van contactpersonen van organisaties die zich registreren op Uitslagen.nl worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres.

Verstrekking aan derden
Wij benoemen bij de uitslagen uw naam en woonplaats. Dit zal geplaatst worden op onze website en Facebook, of in de krant.

Bewaartermijnen
Wekerun bewaart geen gegevens van deelnemers. De maximale bewaartermijn (na de wedstrijd) is 5 werkdagen.

Cookies
Wekerun gebruikt enkel functionele cookies, die zorgen voor een betere ervaring op de website.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@mathijsklok.nl.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven op Uitslagen.nl. Aangezien de uitslagen door organisatoren zelf zijn geplaatst op Uitslagen.nl dient u hiervoor met de organisator contact op te nemen.
Lukt het niet contact te leggen met de organisator of zij geven geen vervolg aan uw verzoek, neem dan contact op via het e-mailadres privacy@uitslagen.nl.
Wij zorgen er dan voor dat uw verzoek binnen 30 dagen wordt verwerkt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@mathijsklok.nl.