Belangrijk om te weten
Alle deelnemers zijn verplicht de aan hen uitgereikte startnummers ongevouwen en goed zichtbaar te dragen op de borstzijde. De minimum leeftijd voor deelname aan de 12,5 km is 14 jaar.
Deelnemers dienen de finish te passeren binnen 2 uur na het startschot. Dit houdt tevens in dat de waterpost dient te zijn gepasseerd binnen 1 uur. Deelnemers die 1 uur na de start de waterpost nog moeten passeren worden uit de wedstrijd genomen. Zij dienen de wedstrijd te verlaten. Uw veiligheid loopt risico i.v.m. vrijgeven van parcours voor overig verkeer. Begeleiding per fiets, motor, bromfiets etc. is niet toegestaan.
De wegenverkeerswet etc. blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Tijdens de wedstrijd is het parcours niet afgesloten voor overig verkeer
Organisatie en wedstrijdleiding behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip, en afstanden wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
Deelnemers verklaren zich met en onderwerpen zich aan deze voorwaarden en bepalingen.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.
Omkleden in het Kulturhus is mogelijk. Uw sporttas achterlaten in het Kulturhus kan, maar dit is op eigen risico. Tip: laat geen waardevolle spullen achter.

Bewaarservice
GRATIS bewaarservice voor waardevolle papieren
De envelop die je ontvangt bij het ophalen van het startnummer kun je tijdens de race in bewaring geven met waardevolle spullen die passen in de envelop. Voordeel, hardlopen met pinpas op zak is niet meer nodig en na de finish weer snel binnen handbereik.
Deze servicepost is aan de balie van het Kulturhus.
Werkwijze: de envelop wordt dichtgeplakt/geniet bij inlevering, waar je bij staat en kan alleen door jou worden opgehaald. Daarvoor heb je nodig het startnummer dat correspondeert met het nummer op de envelop.

Annuleren
Annuleren kan uitsluitend per mail .
Wilt u de voorinschrijving annuleren , dan kunt u daar een andere deelnemer voor opgeven . 

Extra SERVICE bij annulering
Je kunt het startnummer ook aan een bevriende loper doorgeven indien de afschrijving al heeft plaatsgevonden. Bij het AFHALEN van het startnummer kan de persoon de inschrijving op zijn naam laten zetten, deze wordt dan in de uitslagenlijst opgenomen. Staat er een naam op het startnummer dan loopt de persoon deze race even met een andere naam. De e-mail bevestiging van de inschrijving moet getoond worden bij de omzetting. Aan deze extra service zijn geen kosten verbonden.

Wijzigingen afstand
De kosten bij het wijzigen van afstand bedraagt € 3,00. Vindt de wijziging plaats bij het ophalen van het startnummer dan zijn er geen kosten aan verbonden. Je behoudt gewoon het toegekende startnummer.

Vrijwilligers
Een groot aantal vrijwilligers is ieder jaar in touw om de Wekerun tot een succes te maken. Tientallen vrijwilligers helpen met de voorbereiding en tijdens deze activiteit zijn veel vrijwilligers nodig om de diverse taken te vervullen. De organisatie van de Wekerun is alleen mogelijk dankzij de hulp van vrijwilligers. Ook jouw hulp kunnen wij nog goed gebruiken. Wil je ons helpen bij de voorbereiding en tijdens de Wekerun? Mail dan uw gegevens naar: info@wekerun.nl

Helpen bij de inschrijving, het uitzetten van de route, het opbouwen en opruimen van start en finish of een taak aan het parcours zijn slechts een opsomming van taken waarvoor vrijwilligers nodig zijn.

Aansprakelijkheid
Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
De organisatie streeft naar een zo goed mogelijk verloop van het evenement. Direct na de finish is EHBO. Medische verzorging, kan ook mobiel opgeroepen worden en ter plaatse aan de route komen.
Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en organisatie dienen stipt te worden opgevolgd.
De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid m.b.t. zoekraken van kleding, schoeisel, etc.
Deelnemers gaan akkoord met evt. gebruik van hun naam e/o beeltenis in druk, op film of foto zonder hiervoor vergoeding te vragen.

De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Inschrijfgelden worden dan ook niet terug betaald.

Na-inschrijving
Op de dag van deelname kan –tot 30 min. voor start- nog NA- inschrijving plaatsvinden. Dit brengt wel een extra bedrag met zich mee, namelijk €2,50 bovenop de prijs van de voorinschrijving.

Verfrissing na de loop
Bij de finish ontvangt elke deelnemer een versnapering of drinken.

Finish
Voor iedereen is de finish bij het Kulturhus. Toeschouwers zijn van harte welkom, dat geldt ook voor het feest op zaterdag.

Faciliteiten
Er is een EHBO team aanwezig incl. AED’s.
In het Kulturhus is een beperkte kleedruimte.

Parkeren
Deelnemers kunnen GRATIS parkeren langs de Edeseweg, of achter het Kulturhus. Woon je dichtbij kom dan met de fiets.